Semináře doprovázení

Co je doprovázení? 

Doprovázení, je laická služba dobrovolníků, kteří se věnují nemocným, umírajícím a také pozůstalým, zejména těm, kteří jsou osamělí, jejich rodina žije na jiném místě, nebo z nějakého důvodu nemá možnost se o nemocného postarat, případně potřebuje s péčí vypomoci. Služba je zaměřená nejen na tělesné – fyzické potřeby, ale i na psychickou a duchovní – pastorační péči, založenou na biblických principech.

Proč Diakonie AC začala kurzy doprovázení pořádat?

Vidíme potřebu služby lidem, kteří prožívají těžké období svého života, a přitom jsou osamělí nebo nemají z různých důvodů možnost pomoci od svých nejbližších. Zdravotnická zařízení v mnoha ohledech nemohou všechny potřeby nemocných a umírajících naplnit. Dobrovolníci mohou naopak v této oblasti výrazně pomoci.

Co je obsahem seminářů ?

Semináře odpovídají na otázky: proč je doprovázení důležité, komu slouží, možnosti paliativní péče (také něco z historie); kdo by (ne)měl doprovázet, co doprovázející potřebuje znát, jaká jsou rizika při doprovázení. Jakým způsobem můžeme nemocným a případně jejich rodině pomoci.  Dále se semináře zaměřují na potřeby nemocných, jak se potřeby v průběhu nemoci mění, na komunikaci – její význam a úskalí, jak se vyvarovat chyb v komunikaci. Důležitou součástí je i doprovázení pozůstalých. Součástí jsou i praktická cvičení.

(více viz obsah seminářů)