Obsah seminářů

Obsahem seminářů bude:

–          poznat a pochopit situaci nemocných a umírajících

–          jak nemoc změní a ovlivní život člověka

–          co prožívá nemocný, jak vnímá novou situaci ve svém životě

–          jak situaci nemocného vnímá rodina a blízké okolí

–          jaké jsou potřeby nemocných, jak můžeme zmírnit jejich trápení

–          specifika péče o nemocné v rodinách, DD, LDN a hospicích

–          zásady pro návštěvy u nemocných a umírajících

–          jaký má být doprovázející, co potřebuje ke své službě

–          základy verbální i neverbální komunikace, komunikace se seniory

–          základy a význam paliativní péče

–          komu můžeme doprovázením sloužit

–         spiritualita v nemoci a umírání

–         doprovázení pozůstalých

–         riziko vyhoření

–         praktická cvičení